Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [8 / 17] >

Wydatki strukturalne

Zakup zestawu multimedialnego, jako wyposażenie klasy

Czy zakup zestawu multimedialnego przez szkołe stanowiącego wyposażenie klasy stanowi wydatek strukturalny? Tak, zakup zestawu multimedialnego, jako wyposażenie klasy, stanowić będzie wydatek strukturalny, który ująć należy w obszarze II. Społeczeństwo informacyjne, kodzie 13. Usługi i aplikacja dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.). O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych decyduje cel ich poniesienia. Zakup zestawu multimedialnego to zakup poniesiony w związku z celem podniesienia jakości świadczonych usług przez szkołę, jako inwestycje związane z informatyzacją placówek edukacyjnych, dotyczące między innymi zakupu...
Konkurs