Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [7 / 17] >

Wydatki strukturalne

Podciągnięcie linii telefonicznej do biblioteki szkolnej

Czy podciągnięcie linii telefonicznej do biblioteki szkolnej stanowi wydatek strukturalny? Nie, podciągnięcie linii telefonicznej do biblioteki szkolnej nie będzie stanowić wydatku strukturalnego. O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych decyduje cel ich poniesienia. Poprzez infrastrukturę edukacji należy rozumieć wydatki związane z realizacją działań mających na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty obejmującej roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i kulturalnymi prowadzonymi na wszystkich poziomach i we wszystkich profilach kształcenia. Wydatek poniesiony na linię telefoniczną dla...
Konkurs