Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [6 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Sprawozdania budżetowe z wykonania planu dochodów budżetowych – podstawowe informacje, podział, rodzaje, formy oraz zasady i terminy sporządzania

Sprawozdania budżetowe to zestawienia, w których przedstawione są informacje o wykonaniu budżetu jednostek sektora finansów publicznych głównie w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, stanie należności i zobowiązań oraz stanie środków pieniężnych. W dalszej części tekstu omówione zostaną sprawozdania zazwyczaj występujące w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania budżetowe z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania, w szczególności: gromadzenia dochodów i przychodów publicznych, wydatkowania środków publicznych, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciągania zobowiązań angażujących środki...
Konkurs