Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [5 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym? Konieczność dokonywania kontroli merytorycznej dowodów księgowych wynika z art. 22. ust 1. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z tym przepisem, dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia...
Konkurs