Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [4 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ewidencja terenów zielonych

Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu? STAN FAKTYCZNY: Nasza jednostka otrzymała od innej jednostki dokument PT - Zagospodarowanie terenu. Należy wspomnieć, że został wybudowany nowy budynek i otrzymaliśmy w związku z tym kilka dokumentów PT. W dokumencie PT dotyczącym zagospodarowania terenu widnieje pozycja: Tereny Zielone - powierzchnia 6832 m2 o wartości 113.000 zł. Jak ująć to w księgach rachunkowych? Czy rzeczywiście jest to wartość środka trwałego, czy raczej wartość gruntu? Z jaką stawka amortyzacyjną przyjąć...
Konkurs