Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Czy przekroczenie kwoty zaplanowanej w § 453 stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakład budżetowy przekroczył kwotę pierwotnie założoną w planie finansowym w § 453 „Podatek od towarów i usług (VAT)” w wyniku bieżącej działalności. Czy takie przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Konkurs