Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [2 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Prowadzenie nierzetelnej ewidencji księgowej w technice komputerowej

W jednostce budżetowej nie przestrzegano przepisów dotyczących obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową na koniec miesiąca oraz na koniec poszczególnych lat obrotowych. W dalszej częsci tekstu wskażemy, jakie konsekwencje i niebezpieczeństwa wiążą się z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w technice komputerowej. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W jednostce budżetowej nie wykonano operacji zamknięcia miesiąca oraz zamknięcia wstępnego i trwałego ksiąg rachunkowych roku obrotowego (prowadzonych w technice komputerowej) za lata 2013-2016. W niezamkniętych księgach rachunkowych dokonywano zapisów na temat operacji...
Konkurs