Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Opłacenie zaległych składek na ubezpieczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika

Opłacenie przez zleceniodawcę z własnych środków, zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w części, która powinna być sfinansowana przez byłych zleceniobiorców, skutkują powstaniem po stronie zleceniodawcy obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - sygnatura 0461-ITPB2.4511.91.2017.1.NP z 26 kwietnia 2017 r. Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn.zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z...
Konkurs