Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Opłacenie zaległych składek na ubezpieczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika

Opłacenie przez zleceniodawcę z własnych środków, zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w części, która powinna być sfinansowana przez byłych zleceniobiorców, skutkują powstaniem po stronie zleceniodawcy obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Konkurs