Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [15 / 17] >

Prawo pracy

Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone? Do młodocianych zawierających umowy o pracę mają zastosowanie przepisy prawa pracy. Uczniowie zawierający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu tak jak każdy inny pracownik, a co za tym idzie, mają takie same pracownicze prawa do świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa. Młodocianemu pracownikowi należą się wszelkie świadczenia wynikające z...
Konkurs