Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [17 / 17] >

Prawo pracy

Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku jest przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Tak, jednak może ona być zastosowana tylko w stosunku do tych pracowników, którzy dla wykonywania określonej pracy muszą legitymować się udokumentowanymi kwalifikacjami. Umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą może ulec rozwiązaniu w wyniku oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. -...
Konkurs