Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga Księgowego

Klasyfikacja budżetowa najczęściej występujących dochodów i wydatków - cz. I

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, PODRÓŻE SŁUŻBOWE § 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - w paragrafie tym ujmuje się należne wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu istniejącego stosunku pracy lub stosunku służbowego wypłacane pracownikom. Zalicza się do nich głównie: ● wynagrodzenia zasadnicze,