Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Odwołanie dyrektora szkoły

Przyczyny odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole są ściśle określone przepisami prawa. Pozbawiony funkcji dyrektor szkoły może kwestionować w sądzie administracyjnym legalność aktu o odwołaniu. Gdy zarzuty okażą się uzasadnione, może on domagać się w sądzie pracy wypłacenia mu odszkodowania. Artykuł dotyczy dyrektora, który przed powierzeniem mu tej funkcji był zatrudniony w tej szkole.
Konkurs