Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Obowiązek złożenia informacji ZUS ZSWA za 2016 r.

Płatnicy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, opłacający w 2016 r. za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, powinni do 31 marca 2017 r. złożyć stosowną informację do ZUS. W artykule wskazano, którzy płatnicy mają obowiązek odprowadzania składki na ten fundusz, oraz szczegółowo omówiono zasady wypełniania formularza ZUS ZSWA.
Konkurs