Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [22 / 23] >

PRAWO PRACY

Jak wyrównać pensję do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracownicy od nowego roku nie uzyskają minimalnego wynagrodzenia 2000 zł. Czy można podnieść im wynagrodzenie zasadnicze (porozumieniem zmieniającym), czy należy przyznać dodatek wyrównawczy? Każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę zatrudnienia musi otrzymać wynagrodzenie w co najmniej gwarantowanej minimalnej wysokości. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustanowionego na dany rok kalendarzowy (art. 6 ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;...
Konkurs