Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [21 / 23] >

PRAWO PRACY

W jaki sposób można dokonać zwrotu kosztów przejazdów strażaka do szkoły

W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej strażak w umowie o dokształcanie ma zawarte ustalenie, że zwrot kosztów za przejazd do szkoły jest wypłacany na podstawie druku polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), który do końca 2016 r. wypłacaliśmy gotówką z kasy. Czy zapłaty za przejazd w tej formie dokumentu można dokonywać przelewem z rachunku bankowego na konto strażaka?
Konkurs