Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [19 / 23] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy odnotowanie na liście obecności, że pracownik przebywa na urlopie albo zwolnieniu lekarskim, może naruszać ochronę jego danych osobowych

W urzędzie pracownicy podpisują listy obecności. Pracownicy kadr nanoszą na tych listach adnotacje, że np. pracownik jest na urlopie albo ma zwolnienie lekarskie. Spotkaliśmy się z zarzutem, że upublicznianie informacji dotyczących choroby może naruszać ochronę danych osobowych. Czy słusznie? Fakt upublicznienia na liście obecności faktu, że pracownik przebywa na urlopie albo na zwolnieniu lekarskim, nie powinien naruszać ustawy o ochronie danych osobowych. Na liście obecności zaznacza się bowiem tylko fakt korzystania ze zwolnienia bez podawania innych informacji (np. choroby, na...
Konkurs