Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [18 / 23] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy pracownik, który wcześniej pracował w firmie jako zleceniobiorca, musi zrobić wstępne badania lekarskie, podpisując umowę o pracę

Pracownik zatrudniony wcześniej na podstawie umowy zlecenia został przyjęty do pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w tej sytuacji zatrudniony musi przeprowadzić wstępne badania lekarskie? Tak. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Od zasady tej są wyjątki – jeden z nich przewiduje, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby ponownie przyjmowane do pracy u...
Konkurs