Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [17 / 23] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy świadectwo pracy obowiązkowo musi być opatrzone pieczęcią pracodawcy

Przygotowaliśmy świadectwo pracy dla pracownika. Z nieznanych powodów zapomnieliśmy je opatrzyć pieczęcią pracodawcy. Czy w takiej sytuacji należy wystawić nowy dokument? Od 1 stycznia 2017 r. nie ma takiej potrzeby. Żeby odbiurokratyzować wystawianie dokumentacji pracowniczej, przyjęto założenie, że dla prawidłowości wystawienia świadectwa pracy wystarczy złożenie na nim podpisu pracodawcy lub osoby go reprezentującej albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy. Jeśli te podpisy znajdują się na dokumencie, to jest on prawidłowy i nie ma potrzeby wystawiać nowego z...
Konkurs