Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [15 / 23] >

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie procedury zamówienia a uruchomienie przyznanych środków unijnych

W praktyce często pojawiają się wątpliwości dotyczące dostosowania działań wymaganych przez instytucję przyznającą środki unijne do obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych. Takim problemem może się okazać sformułowanie zastrzeżenia o konieczności ogłoszenia procedury zakupowej przed faktycznym przyznaniem środków finansowych. Wydatkowanie środków unijnych na realizację zaplanowanych zadań rozpoczyna się od złożenia wniosku o ich przyznanie. Instytucja przyznająca środki ocenia wniosek i podejmuje decyzję w sprawie jego realizacji. Może również nałożyć na przyszłego beneficjenta dodatkowe obowiązki do spełnienia lub zastrzec pewne warunki, po...
Konkurs