Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [12 / 23] >

PODATKI

Rozliczenie VAT od wynajmu hali sportowej po centralizacji

Szkoła, dla której organem prowadzącym jest miasto, wynajmuje poza godzinami zajęć szkolnych halę sportową (np. grupom osób do gry w piłkę nożną). Czy po centralizacji rozliczeń VAT szkoła powinna wystawiać faktury wszystkim najemcom, czy też może być wystawiana faktura zbiorcza? Na kogo powinny być wystawiane faktury? Obowiązek wystawiania faktur bezpośrednio obciąża miasto, a nie szkołę. Miasto może jednak upoważnić szkołę do wystawiania faktur w swoim imieniu. Wystawianie faktur zbiorczych (tj. faktur dokumentujących usługi wynajmu świadczone dla różnych podmiotów) nie jest...
Konkurs