Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [7 / 23] >

WYDATKI STRUKTURALNE

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

Wynagrodzenie związane z zajęciami obowiązkowymi Czy wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego przez szkołę podstawową w celu realizacji obowiązkowych zajęć z języka angielskiego w klasach I–III uwzględnionych w planach nauczania stanowi wydatek strukturalny? Nie, wynagrodzenie nauczyciela realizującego obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego w klasach I–III uwzględnionych w planach nauczania nie stanowi wydatku strukturalnego. Wydatek strukturalny będzie stanowiło wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego dodatkowe, nieobowiązkowe dla uczniów, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji zadania/działania: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój...
Konkurs