Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [6 / 23] >

EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Usługi związane z serwisem, remontem i konserwacją telewizji przemysłowej Jaki będzie właściwy paragraf dla serwisu CCTV (telewizja przemysłowa), który zgodnie z warunkami umowy ma na celu konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalację systemu telewizji przemysłowej, poprzez okresowe sprawdzenie i dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek, w szczególności: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń, sprawdzenia poprawności działania wszystkich kamer, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie (w tym: czyszczenie obudowy kamery, regulacja mechanizmów zainstalowanej kamery, konserwacja urządzeń i oprogramowania)?...
Konkurs