Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [5 / 23] >

EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Dochody budżetowe realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

Dochody budżetowe to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez instytucje państwowe lub jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań państwowych. W kolejnym artykule z cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy dochody budżetowe realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, terminy ich przekazywania, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji. Podstawowe rodzaje dochodów pobieranych przez jednostki sektora finansów to: ● dochody budżetu państwa – pobierane i odprowadzane do budżetu państwa przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, które w...
Konkurs