Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [4 / 23] >

EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego – odpowiedzialność głównego księgowego

Główny księgowy objął swoje stanowisko w trakcie 2016 r. Okazało się, że księgi rachunkowe w części są nierzetelne i nie ma możliwości prawidłowego ich wyprowadzenia (fakt ten potwierdziła także kontrola RIO). Sprawozdania finansowe za 2016 r. będą sporządzone w oparciu o częściowo nierzetelne księgi. Jak uzasadnić w uwagach, składając do RIO bilans, że nie jest on do końca poprawny i że główny księgowy nie może wziąć pełnej odpowiedzialności za dane w nim wykazane?
Konkurs