Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [3 / 23] >

EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Nieprawidłowe ustalanie i ewidencja należności cywilnoprawnych powiatu

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W starostwie powiatowym w latach 2013–2016 w nieprawidłowy sposób ustalano i ewidencjonowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Między innymi nie waloryzowano czynszów dzierżawnych, za zwłokę w opłacie czynszów naliczano odsetki podatkowe, nie prowadzono egzekucji
Konkurs