Rachunkowość Budżetowa nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 23] >

TEMAT NUMERU

Roczne sprawozdanie finansowe JST

W materiale zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. W formie tabelarycznej przedstawiono układ i powiązanie pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego z kontami księgowymi.
Konkurs