Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Opiekunowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne wówczas, gdy nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym krewnym. Świadczenia tego nie otrzyma rolnik, który opiekuje się osobą niepełnosprawną i równocześnie prowadzi gospodarstwo rolne.