Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2017 z 2017-02-05

dodaj do notatnika < [2 / 16] >

EWIDENCJA, KLASYFIKACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu inwentaryzacji

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Kontrola w urzędzie miejskim wykazała, że w dokumentacji księgowej jednostki nie było dowodów na potwierdzenie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji należności i zobowiązań metodą uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald należności i zobowiązań za 2016 r. Kontrolujący uznali, że świadczy to