Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2008 z 2008-06-15

dodaj do notatnika < [29 / 30] >

PRAWO PRACY

Ile nagród jubileuszowych

W związku z przedłożoną dokumentacją pracy w rolnictwie 5 lat - nagroda jubileuszowa należy się za 30 lat pracy, tj. 150%. Czy należy wypłacić również nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, która była ujęta w planie finansowym na 2008 r., czy też ją pominąć, skoro pracownik nabywa prawo do wyższej nagrody jubileuszowej?