Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2008 z 2008-06-15

dodaj do notatnika < [13 / 30] >

PODATKI

Zakup sprzętu przeciwpożarowego przez gminę a stawka VAT

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone jej zadania, podjęła decyzję o zakupie specjalistycznego samochodu dla działającej na jej terenie jednostki straży pożarnej. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do dokonanej sprzedaży sprzętu pożarniczego na rzecz gminy, jeśli faktycznym odbiorcą sprzętu będzie jednostka ochrony przeciwpożarowej?