Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Klasyfikacja budżetowa środków z subwencji naliczanych dla uczniów z wagami z tytułu niepełnosprawności

PROBLEM: Gmina jest organem prowadzącym dla dwóch małych szkół wiejskich z oddziałami ogólnodostępnymi. Na podstawie art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych środki z subwencji naliczone na uczniów z wagami z tytułu niepełnosprawności zostały zakwalifikowane do rozdziałów 80149, 80150, 80152. Zgodnie z opinią MEN, szkoły wydatkują środki z tych rozdziałów na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. na wynagrodzenia dla zatrudnionego nauczyciela wspomagającego oraz pomocy nauczyciela, na zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia logopedyczne oraz pomoce dydaktyczne dla tych dzieci.