Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 25] >

Zamówienia publiczne

Czy braki w dokumentacji projektowej stanowią wadliwość opisu przedmiotu zamówienia

Kontrola kompleksowa z regionalnej izby obrachunkowej wykazała, że opis przedmiotu zamówienia - remont nawierzchni ulic gminnych - był wadliwy i niedokładny. W ocenie RIO, dokumentacja projektowa nie zawierała kilku dokumentów, m.in. rysunków do wykonania robót (pozwolenie nie było wymagane). Żaden oferent nie zgłosił uwag. Czy zastrzeżenie wskazane w trakcie kontroli RIO jest skuteczne?