Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [15 / 25] >

RIO wyjaśnia

Refundacja z dotacji celowej na wynagrodzenia pracowników urzędu przygotowujących wybory

PYTANIE: Czy jest możliwe zrefundowanie ze środków dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów części wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących te zadania w ramach 8-godzinnego czasu ich pracy?