Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [9 / 25] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowa ewidencja nakładów na budowę i ulepszenie liniowych obiektów środków trwałych

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Ewidencja nakładów na budowę i przebudowę dróg na terenie gminy, a także na budowę sieci wodociągowych w różnych miejscowościach na terenie gminy była prowadzona łącznie na dwóch kontach analitycznych do konta syntetycznego 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”: