Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [4 / 25] >

Przepisy i nowości prawne

Koszty kursu na prawo jazdy dla strażaka ochotnika ponosi gmina

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 5 października 2018 r. (znak: WA-023/86/18) wyjaśniła, że stosownie do treści art. 32 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, koszty: wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej - ochotniczej straży pożarnej ponosi