Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Rachunkowość w oświacie

Opłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach – naliczanie odsetek

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są niepodatkową należnością budżetową o charakterze publicznoprawnym. Niestety, przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, czy nieuiszczenie w terminie tych opłat wymaga dodatkowej zapłaty odsetek, a zagadnienie to budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Inaczej jest w przypadku opłat uiszczanych za wyżywienie w szkołach.