Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 25] >

Podatki

Zabezpieczenie umowy umorzenia pożyczki a przychód

PROBLEM: Spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest gmina, realizuje jej zadania własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu prawidłowego wykonywania tych zadań spółka podjęła się realizacji inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, na którą to inwestycję