Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 3] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Udzielanie dodatkowego urlopu pracownikowi socjalnemu

Po upływie dwóch lat od zakończenia dodatkowego urlopu pracownik socjalny nabywa prawo do kolejnego dodatkowego wypoczynku. Dwuletni okres uprawniający do następnego urlopu liczy się co do zasady, poczynając od dnia następującego po ostatnim dniu poprzedniego urlopu.