Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [3 / 3] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Kwalifikacje i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Szczególna forma organizacji pomocy społecznej wymusza współpracę z pracownikami o specjalistycznych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wymagania stawiane pracownikom są ściśle związane z charakterem wykonywanej przez nich pracy.