Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Potrącenie nienależnie pobranych środków z zasiłków – ewidencja księgowa

Jak ująć w ewidencji księgowej potrącenia nienależnie pobranych środków - zasiłków rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych. Czy taka dekretacja jest prawidłowa: Wn 409/potrącenie + odsetki Ma/130-1 (na konto gminy) np. 85501 § 311; pozostała kwota do wypłaty dekretacja: 409/wypłata po potrąceniu/130-1 (na konto człowieka) np. 85501 § 311, jednak nasze potrącenie jest również dochodem: dochód 130-3/221-1, np. 85501 § 940 - wykazujemy w sprawozdaniu Rb-27ZZ 221-1/720-1 rozdział 85501 § 940 222-2/130-3 rozdział 85501 § 940? Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje się również niezwrócone świadczenie nienależnie pobrane?