Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [20 / 26] >

Zamówienia publiczne

Komisja przetargowa z firmy zewnętrznej

W trakcie kontroli zakwestionowano sposób powołania komisji przetargowej. Komisja przetargowa została powołana przez firmę zewnętrzną zaangażowaną do przeprowadzenia przetargu, a nie przez zamawiającego, tj. urząd gminy. Czy takie działanie jest nieprawidłowe?