Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 26] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Podzielona płatność w praktyce – przykłady ewidencji księgowej

Od 1 lipca 2018 r. wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności. Pomimo dobrowolności wdrożenia tego systemu, znaczna część organów wprowadziła nowe zasady płatności jako obowiązkowe dla swoich jednostek. Jednostki, które dokonują płatności z zastosowaniem podzielonej płatności mają problemy z właściwym ujęciem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.