Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 26] >

Przepisy i nowości prawne

Minimalna pensja i stawka godzinowa w 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł. W 2018 r. wynosi ono 2100