Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [4 / 5] >

Rachunkowość w oświacie

Zawarcie umowy przed 1 września a zaświadczenie o niekaralności

PYTANIE: Od 1 września 2018 r. art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym obowiązek przedkładania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) nie dotyczy przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia po stanie nieczynnym poprzedniego stosunku pracy. Dzień 1 września 2018 r. wypadał w sobotę. Czy w związku z tym można było skorzystać z wprowadzonego zwolnienia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, jeżeli strony stosunku pracy zawarły kolejną umowę w dniu 31 sierpnia 2018 r., ale z dniem rozpoczęcia pracy przypadającym na 1 września?