Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 5] >

Rachunkowość w oświacie

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły

PYTANIE: Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor szkoły ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który w czerwcu 2018 r. przebywał na urlopie 8 dni i otrzymywał następujące składniki wynagrodzenia: