Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 6] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

PROBLEM: Powiat jako inwestor realizuje projekt inwestycyjny w domu pomocy społecznej (dalej: DPS) przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowej opieki. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. prace