Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [11 / 26] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Korekta VAT naliczonego – koszty i zobowiązania czy przychody i należności bieżącego okresu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Ośrodek dokonał korekty VAT naliczonego. Czy w związku z dokonaną korektą zobowiązania i należności powinny być zaliczone odpowiednio w koszty i zobowiązania czy przychody i należności bieżącego okresu?