Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 26] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowa ewidencja na kontach dwusaldowych aktywno-pasywnych

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W księdze głównej organu i jednostki, prowadzonych w urzędzie miasta i gminy, wszystkie dwusaldowe konta rozrachunkowe na koniec roku wykazywały tzw. saldo zredukowane (persaldo) zamiast dwóch sald: należności i zobowiązań. Błąd ten generował dalsze nieprawidłowości, takie jak: