Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 26] >

Temat numeru

Grupa paragrafów – nowy rodzaj podziałki w klasyfikacji budżetowej

Pierwszymi efektami prac zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest wprowadzenie zmian w trzech - kluczowych dla sektora finansów publicznych - rozporządzeniach Ministra Finansów. Zmiany te mają na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.