Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań: